sebastianjanczy

.

.


SEBASTIAN JANCZY
Absolwent Matematyki

Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Nauczyciel Matematyki w XVII LO w Gdyni.

Z wykształcenia, zamiłowania i wykonywanego zawodu jestem nauczycielem matematyki. Ukończyłem Matematykę na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, studiując obok przedmiotów matematycznych także dydaktykę, pedagogikę, psychologię i filozofię. Obecnie jestem nauczycielem w XVII Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.

Istotny punkt mojego życiorysu (lata 2008 – 2014) stanowi praca w Banku BPH SA jako Analityk w Dziale Zarządzania Gotówką, a następnie w LPP SA jako Planner w Reserved.

Niekomercyjnie prowadzę Blog 2PiR, na którym za pomocą pisanych prostym językiem artykułów, staram się popularyzować matematykę i przybliżać to, co w niej najciekawsze. W poważniejszym ujęciu problemami nauczania zajmuję się na blogu DydaktyMat, gdzie publikuję artykuły dotyczące dydaktyki matematyki.

Reklamy